31 October 2010

Nettsideanmeldelser

I min jakt på kulturelle opplevelser er jeg ofte innom kulturinstitusjonenes nettsider. Jeg forventer at nettsidene skal være den primære informasjonskilden når det gjelder program og informasjon. Dessverre blir jeg oftere skuffet enn positivt overrasket over sidene til de lokale institusjonene.

Det er på sine egne sider at galleriet styrer informasjonsflyten. Dersom man overlater informasjonsarbeidet til lokalavisen eller nettsteder som "hvaskjer" eller lignende, risikerer man redigering og trykkfeil.

Førstesiden gir ikke bare førsteinntrykket av nettsiden, det gir også førsteinntrykket av institusjonen. Derfor forventer jeg å finne både åpningstider, adresse og aktuelle aktiviteter her. Videre forventer jeg å finne arkiv over tidligere hendelser og plan for framtidige aktiviteter. Jeg ønsker informasjon og bilder, gjerne lenke til kunstnernes nettsider, ikke bare kunstnernavn og tittel på utstillingen. Nettsiden bør være en informasjonskilde som det er lett å finne fram til og navigere rundt i.

Jeg har tatt for meg 11 viktige kulturinstitusjoner i Stavangerområdet. Følgende kriterier er lagt til grunn, og vurdert ut fra om jeg opplever at det er bedre eller dårligere enn forventet:
- Er det lett å finne nettsiden?
- Hvor finner jeg åpningstidene?
- Hvor finner jeg adressen og kontaktinformasjon?
- Hva skjer nå?
- Hva har skjedd tidligere?
- Hva kommer til å skje framover?
- Er nettsiden lett å navigere rundt i?
- Er det bakgrunnsinformasjon om kunstnerne og utstillingene?

Undersøkelsen er gjort i uke 43. Her er nettstedene i rangert rekkefølge:

1.Galleri Sult - www.gallerisult.no
Galleri Sult kommer best ut i denne undersøkelsen. Galleriets nettside er lett å finne, og har all nødvendig informasjon på åpningssiden. Videre trekker det opp at det er lenker til kunstnerne som er knyttet til galleriet. Forøvrig framtrer nettsidene som forventet.

2.Kunstgalleriet - www.kunstgalleriet.no
Kunstgalleriet har nyttig informasjon på sin førsteside, og har lenker til sine tilknyttede kunstnere. Men jeg savner informasjon om kommende utstillinger. I arkivet er det kun en liste over tidligere utstillinger, og ingen informasjon ut over dette.

3.Galleri Gann - www.gallerigann.no
Galleriet har oversiktlige nettsider. Arkivet er lett å finne fram i, og gir god informasjon om tidligere utstillinger. Det er også lenker til tilknyttede kunstnere. Det er ikke noe ved sidene som er dårligere enn forventet.

4.Ittepåsenteret (Rogaland kunstsenter) - www.rogalandkunstsenter.no
For Ittepåsenterets nettsider trekker det opp at noe praktisk info er på forsiden. Sidene har innholdsrike sider med både informasjon og bilder om nåværende og tidligere aktiviteter. Imidlertid er sidene uoversiktlige å finne fram i, og jeg savner en tydelig oversikt over kommende aktiviteter.

5.Sølvberget galleri - http://www.stavanger-kulturhus.no/soelvberget_galleri
Sølvberget galleri er en del av Sølvberget kulturhus, og det samme gjelder for nettsidene. De er dermed ikke så lett å finne, og det gjør navigasjonen mellom sidene noe mer tungvinn. Har du først kommet fram, er det imidlertid lett å få oversikt over aktuelle utstillinger og åpningstider. Det er rikelig med informasjon om nåværende og tidligere utstillinger, men mangler informasjon om kommende utstillinger.

6.Tou Scene - www.touscene.com
Tou Scene har god oversikt over pågående og kommende aktiviteter på førstesiden. Siden det er mange ulike former for aktiviteter, konserter, utstillinger, marked, diskusjonsfora, kafe, er det vanskelig å finne ut når det egentlig er åpent. Dette er imidlertid noe som gjelder for Tou Scene generelt, ikke bare nettsiden.

7.Kunstkuppelen (Stavanger kunstmuseum) - www.museumstavanger.no/museene/stavanger-kunstmuseum
Kunstkuppelens gamle nettsider hadde kommet klart dårligst ut. De forrige nettsidene var svært vanskelig å finne fram i og finne informasjon fra. Det har imidlertid skjedd en kraftig forbedring siden museet ble en del av Must (Museum Stavanger). Nå har Kunstkuppelen fått nytt navn og nye nettsider. Siden museet er en del av en stor og variert organisasjon, er det ikke så lett å finne sidene dersom du ikke kjenner organiseringen. Når du først har kommet inn, er det lett å navigere rundt, og det ligger ute mye informasjon. Det mangler imidlertid arkiv over avholdte utstillinger. Manglene kan skyldes overgang til nye nettsider, og det ser ut til at sidene er under utvikling, for de blir stadig bedre.

8.Kunstpalasset (Stavanger kunstforening) - www.stavanger-kunstforening.no
Kunstpalasset har enkle nettsider med åpningstider og adresse på førstesiden. Dessverre er det vanskelig å finne fram til aktuelle og kommende utstillinger, og arkiv over tidligere utstillinger mangler.

9.Galleri Opdahl - www.galleriopdahl.no
Galleriet har svært enkle nettsider. Det er positivt med lenker til tilknyttede kunstnere, ellers framtrer nettsidene som forventet.

10.Kinokino - www.kinokino.no
Kinokino har mange ulike aktiviteter, og det er vanskelig å presentere på en oversiktlig måte. Noe er hendelser som skjer på et bestemt tidspunkt, i tillegg er der utstillinger over tid. På førstesiden kan du klikke på en kalender for å se hva som er aktuelt den dagen, men dessverre er det noe tilfeldig hva som da dukker opp. Det er en glimrende idé, men det trekker ned siden den ikke fungerer hundre prosent. Nettsidene er relativt vanskelige å finne fram i første gangen, og for enkelte aktiviteter er det vanskelig å finne tidspunkter.

11.Hå gamle prestegård - www.hagamleprestegard.no
Utstillingslokalene er en del av en større organisasjon, det fører til relativt uoversiktlige nettsider. Arkiv over tidligere utstillinger mangler. [Rettelse: Arkivet er der, helt tilbake til 1983, med oversikt over dato, tittel og kunstner, samt enkelte bilder. men jeg skulle gjerne sett mer info. Derfor burde kanskje HGP fått en noe høyere plassering.] Forøvrig framstår nettsidene som forventet, men sidene kommer dårligst ut i sammenligning med de andre.

For noen av virksomhetene skal mye informasjon inn på samme nettsted, enten det er en del av en større organisasjon (Kunstkuppelen, Sølvberget), eller mange ulike aktiviteter (Tou scene, Kinokino, Ittepåsenteret). Det er da desto viktigere med oversiktlighet. Den beste løsningen jeg har sett er Kinokinos kalender, dersom den bare hadde vært hundre prosent pålitelig. Det aller beste hadde vært en slik kalender for samtidskunst generelt i regionen.

En kalender fungerer godt dersom du er på jakt etter aktiviteter på en bestemt dato. Men dersom du ønsker å følge med på hva som kommer, og du vil være sikker på å ikke gå glipp av enkelte begivenheter, fungerer en slik kalender mindre godt. Da blir det viktig med andre informasjonskanaler, spesielt nyhetsbrev på epost fungerer godt. Kinokino, Tou scene og Kunstgalleriet har gode eksempler på dette, det finnes sikkert flere.

En god informasjonsstrategi med velfungerende nettsider og nyhetsbrev gjør at virksomheten styrer informasjonsflyten selv, og blir mindre avhengig av tilfeldig eller styrt dekning i media. Det kunne være interessant å undersøke videre hvilke aktiviteter og virksomheter som får mest omtale i media. Det får bli et annet prosjekt.