24 November 2009

Hugo Wolf - songs

Songs by Hugo Wolf on Eduard Mörike's poems
Students from the Institute for music and dance
LKS Bjergsted Stavanger
24.11.09

Pastorale skildringer, romantikk, religiøse stemninger, absurd komikk, mystiske eventyr, alt dette er innholdet i diktene av Eduart Mörike, tonesatt av Hugo Wolf.

Jeg ble svært overrasket over vidden i sangtemaer på denne konserten i Stavanger konserthus. Fra samtalen mellom mann og bie om kvinnen har elsker, via Maria og Jesusbarnet, trollmannsfølget som synger fra dypet av tjernet, til historien om kunstkritikeren som starter med absurde utlegninger og ender på hodet ned en trapp. Her ble det hoppet fra tema til tema, fra utøvere til utøvere. Hver sangerinne og pianist framførte hver sine to sanger, bundet sammen av et utdrag av diktet oversatt til norsk.

Det er dristig å sette opp en slik konsert, med et så heseblesende tempo, med så ulike utøvere, og så ulike tema. Men alt ble bundet sammen på en flott måte med diktlesningen, og de store forskjellene gled inn i hverandre og skapte en helhet. Diktene fra siste halvdel av 1800tallet ble med ett historier som like gjerne kunne være fra vår tid.

Diktleseren gjorde en fremdragende innsats med å binde forestillilngen sammen. Det er også imponerende hvor fantastiske sangere det er ved instituttet. Men det som imponerte mest var klaverspillet. De kompliserte musikkstykkene levde på en måte sitt eget liv, samtidig som de kommuniserte med sangens toner, og pianistene framførte dette så fantastisk at vi bare må applaudere.