23 March 2010

Inngang 10 anmeldelse

Inngang 10
av Haugaland KunstVerk
Ittepåsenteret (Rogaland Kunstsenter), Stavanger
11.-27.3.

Dette er i utgangspunktet en ganske umulig idé: Utstillingens samlende faktor er de svært ulike kunstnernes adresse. Likevel fungerer utstillingen godt, ikke minst i det at her finnes noe for enhver smak.

Haugaland KunstVerk er en kulturfabrikk / et kunstnerfellesskap på Haugalandet. Her holder det til både forfattere, musikere, dansere, video- og billedkunstnere. Fellesskapet er nyoppstartet, men har stort vekstpotensiale i regionen. Inngang 10 er deres første fellesutstilling.

"Inngang" er en årlig hendelse på Rogaland Kunstsenter, ved inngangen til et nytt år. Det passer godt å starte et nytt år med å vise et nytt kunstnerfelleskap.

Jeg la spesielt merke til følgende verk:

Inngang 10 at Rogaland Kunstsenter
Alf Wold - Uten tittel
Videoinstallasjon
Jeg løfter av røret på en gammel telefon, og jeg hører det ringe. Plutselig ser jeg en person på sort-hvitt-fjernsynet foran meg gå bort til en telefon, og jeg hører ham si "hallo" i røret. Så setter han seg ned og spiller piano for meg, helt til jeg legger på. Dette er et kunstverk som bare én person kan oppleve om gangen.

Inngang 10 at Rogaland Kunstsenter
Njål Lunde - Gravitasjon
Digitaltrykk / svipenn på tre
Jeg la merke til noen brunfargede bilder av ulike tekniske gjenstander. Da jeg kikket nærmere så jeg at detaljene var tegnet med svipenn på lerretet! Utrolig spennende teknikk med et verktøy jeg selv brukte på barneskolen, men trodde var forsvunnet for lenge siden.

Inngang 10 at Rogaland Kunstsenter
Bodil Bjelland / Linda Skare - MakulatorPapir / netting
Midt i rommet henger en hytte av makulert papir i hønsenetting. Inne i hytten kan de besøkende oppdage noen strimler som det er skrift på.

Inngang 10 at Rogaland Kunstsenter
Musikk av husets lyder
På åpningen ble det framført et musikkstykke med dans, utført av tre musikere og en danser på huset. Det var veldig spennende å høre lyder som knirkende dører, smell i varmtvannstanken og lysbrytere omdannet til musikk.

Inngang 10 at Rogaland Kunstsenter
Stein Magnus Opedal - Giro Ultimo
Collage
Et bilde som diffust viser et omriss av en soldat i skyttergrav(?) viser seg å være sammensatt av en enorm mengde ørsmå frimerkefragmenter. Fantastisk teknikk!

Animasjoner/filmer
På videoinstallasjonen blir det vist ulike animasjoner og en dansevideo. Jeg la spesielt merke til korte innslag av tegnede animasjoner, hvor det begynner med små utsnitt, som plutselig endrer karakter når helheten tilføres. For eksempel titter et lite ansikt ut av et hull, noe som plutselig viser seg å være et barn på vei ut på fødestuen. Klippingen er etter mitt syn blitt for trang, slik at vi bare får et kjapt glimt av helheten før det klippes over til et annet innslag.

Inngang 10 at Rogaland Kunstsenter
Plakater
Profileringsplakatene til Haugaland KunstVerk er kunstverk i seg selv. Hver kunstner har laget sin versjon av HKVs logo, og alle disse plakatene er samlet til en helhet. Det ble en spennende oppgave å resonnere seg fram til hvilken kunstner som hadde utformet hvilken plakat.

Utstillingen byr på et stort spenn i uttrykksform, motiv og teknikk. Men det fører likevel ikke til at det ene verket slår det andre i hjel. Her er i stedet noe for enhver smak, går du på utstillingen finner du sikkert noe du liker.