10 June 2010

A Moment of Innocence - Love Enqvist

A Moment of Innocence
Love Enqvist
Ittepåsenteret (Rogaland Kunstsenter)
3.6.-29.8.10

Ittepåsenteret presenterer utstillingen "A Moment of Innocence" av Love Enqvist. Dette er den andre av i alt tre utstillinger hvor Jonas Liveröd er kurator.

Det mest iøynefallende og lettest tilgjengelige verket i utstillingen er "Diggers & Dreamers". Dette er en bildeserie med scener fra en rekke ulike ideologiske, religiøse og/eller idealistiske utopiske samfunn. Vi ser underlige bygg og omgivelser som representerer de underlige ideologier som ligger bak. Menneskene er ikke med i bildene, men vi aner likevel deres tilstedeværelse. Selv om de fleste motivene er folketomme, er alle samfunnene høyst levende. Men samtidig som fravær av mennesker setter mer fokus på strukturene, kan fraværet også symbolisere at slike samfunn har falmet og mistet oppmerksomhet.

Det er lett å la seg fascinere av denne fotografiske reisen, for vi inntar samme rolle som kunstneren, vi er tilskuere som ser stedene utenfra. Dette er en reise i antropologi, ideologi og arkitektur. Fra dette blir det et stort sprang over til de andre verkene i utstillingen, som er mer introspektive. Disse verkene får mening ut fra at de står i sammenheng med bildeserien "Diggers & Dreamers".

A Moment of Innocence - Love Enquist

Mangfoldigheten i seriene "The Guides I og II" har svært ulike motiv og materialvalg. Sort/hvite fotogrammer og mangefargede akvareller i ulik utførelse og framtoning kjemper om oppmerksomheten. Er motivene egentlig ideologiske veivisere som symboliserer de ulike valg som må tas i livet?

A Moment of Innocence - Love Enquist

Enqvist har hentet sitater fra en rekke kjente og viktige bøker innen framtids- og ideologisk litteratur. Man skulle tro at ved å kombinere slike sentrale kunnskapskilder komme du fram til svaret på spørsmålet om livet, universet og altet. Men i stedet for å danne en harmonisk enhet er dette en babelsk tekst. Jeg ender opp med å dissekere og forsøke å identifisere kildene, og finner en glede ved å kjenne igjen enkelte sitater. Men svar på de store spørsmål får jeg ikke.

A Moment of Innocence - Love Enquist

Enqvist gjør også en reise innen andre teknikker, blant annet er fjær avbildet som fotogrammer.(Wikipedia: A photogram is a photographic image made without a camera by placing objects directly onto the surface of a photo-sensitive material such as photographic paper and then exposing it to light.) Her er også en fortelling om og en vag gjengivelse av paradisfuglen, den vidunderlig vakre fuglen som ble utryddet, og som ingen lenger vet hvordan så ut. Dette er verk som ikke gir meg så mye inntrykk. Teknikken for fotogrammene er interessant, og historien om paradisfuglen er spennende, men jeg forstår ikke hva han ønsker å fortelle med dette.

I verkene "Axel Erlandson's Tree Circus of Possibilities" og "Apple Tree" har kunstneren funnet fram til målet for den ideologiske reisen. Enqvist presenterer resultatene av arbeidet til en svensk tre-kunstner, som arbeidet med trær som skulpturer. Ingen vet hvordan han klarte å forme trærne i så merkelige vinkler og former, han påstod selv at han bare snakket med trærne. Utstillingen har et stort sort-hvitt bilde av et epletre Enqvist har i sitt hjem. Han kaller treet for sin læremester, og også jeg føler at jeg kan la tankene hvile ved epletreet. Reisen er over, vi er framme.

A Moment of Innocence - Love Enquist

Informasjon på Rogaland Kunstsenters side her