09 June 2010

Livet ved ildstedet - Martha Kristin Wallevik

Livet ved ildstedet
Marta Kristin Wallevik
Galleri Sølvberget - Arkeologisk museum
20.5.-6.6.10

Graduation exhibition by KiR

Et av verkene fra avgangsutstillingen til studentene ved Kunstskolen i Rogaland 2010 fortjener en egen omtale. Marta Kristin Walleviks verk er delt mellom Galleri Sølvberget og Arkeologisk museum. På Sølvberget er det et stort portrett av en mann som fyrer i ovnen, Walleviks far. Et pent portrett, men ikke så mye mer. Men det er del av noe større:

På Arkeologisk museum har verket fått sitt eget område. Her er rester fra Walleviks ovn hentet fram, analysert og kartlagt etter innhold, farge og struktur, akkurat slik det gjøres med arkeologiske funn. Det er brukt de samme montere og informasjonstavler som ellers i museet.

Her blir det satt fokus på historien og arkeologien, og hun har gjort det vi bare har fundert på: Hva vil ettertiden kunne fortelle om oss? Dette er en måte å kartlegge livet ved ildstedet på. Det å fyre bål er noe mennesket har gjort siden tidenes morgen. De fleste funn som ble gjort i Walleviks ovn kunne blitt gjort også for flere hundre år siden, med noen unntak (avispapir, druestilker).

Graduation exhibition by KiR

Samtidig kan vi se for oss mange andre måter å skildre livet ved ildstedet på, gjennom foto, video, lyd. Dette villi imidlertid måtte skje samtidig med aktiviteten. Ville andre dokumentasjonsmetoder gitt oss annen informasjon, og ville de i større grad vist forskjellene eller likhetene mellom bålfyring i oldtiden og i nåtiden?

Dette verket er i grenselandet kunst - arkeologi - populærvitenskap - utstilling for barn - ironi, og er en strålende idé gjennomført på en profesjonell og gjennomarbeidet måte.

Graduation exhibition by KiR