29 April 2010

Helsinki10 i Kunstkuppelen

Helsinki10
Kunstkuppelen (Rogaland Kunstmuseum)
20.04.-25.07.10


Kunstkuppelen viser verk fra the Helsinki School. Dette er et nettverk av kunstnere fra miljøet rundt kurator Timothy Persons og University of Art and Design Helsinki. Helsinkiskolen har først og fremst fokus på bruk av kameraet som verktøy.

Her er noen av høydepunktene fra utstillingen. Foto av foto med glassoverflate gir ikke det beste inntrykket, så gå og se selv. Og ta med deg den gratis katalogen hvor samtlige verk er presentert i høy kvalitet.

Verkene er hentet fra Statoils samling, kuratert av Rogaland Kunstmuseum. Forholdet mellom kunstmuseet og Statiol kommer kritikerne i Stavanger Aftenblad til å utdype og kritisere, jeg har kun konsentrert meg om kunsten.

Helsinki10
Minimal Interventions of Linear Elements
Ola Kolehmainen


Her er det spennende fotografier av arkitektoniske detaljer. Foto av arkitektur er vanskelig, det blir som oftest en dokumentasjon av bygget eller detaljer. Kolehmainen har imidlertid klart å skape kunst av dette. Han tar utgangspunkt i ett kunstverk og skaper et helt nytt. Dette skjer gjennom valg av utsnitt, reflekser, lyssetting og gjenstander som befinner seg i motivet.

Helsinki10
Kitka River
Ilkka Halso


Halso har manipulert naturen eller naturfotografiene inn i en vernekontekst. Dette er naturvern i ekstrem form. Elven bygges inn i et glassbygg, fossen bygges inn i et teater med myke stoler, trærne skjermes og lyssettes.

Helsinki10
Woman with Purple Scarf / Man in Red Sweatshirt 1 / Man in Red Sweatshirt 2
Hannu Karjalainen


Karjalainen tar foto av sine malerier hvor mennesker utgjør lerretet. Malingen helles over menneskene, slik at deres klær får en helt ny overflate.

Helsinki10
Save
Susanna Majuri


Utrolig spennende teknikk, først lager hun bakgrunnen og senker den ned i et basseng. Deretter plasserer hun en modell inn i bildet under vann. Og fotograferer resultatet. Underlige landskaper, utrolige situasjoner, absurde kombinasjoner trer fram.