25 January 2010

Ellipse

Ellipse
Sølvberget galleri
23.1.-18.4.10
Jan Trygve Fløysvik, Berit Marie Friestad, Dag Erik Leversby, Marius Martinussen og Geir Stormoen
Kuratert av Daniel Østvold
*


Utgangspunktet for utstillingen er kunstnere som har valgt ellipsen som motiv, enten som hovedform eller mer skjult. Dette gir rom for en nesten ubegrenset bredde av kunstarter, og utstillingen virker også lite sammenhengende, selv om enkelte av kunstnerne er svært interessante for seg selv. Fire billedkunstnere er plassert i hver sin del av lokalet, med skulpturer i midten.

Leversby enorme organiske landskap av mikroorganismelignende former er det som først fanger oppmerksomheten, og gjør sterkt inntrykk. De helt annerledes nyere maleriene med bokstavlignende, men likevel organiske former, gjør ikke like sterkt inntrykk umiddelbart. Men etter hvert er det også lett å la seg rive med av det estetiske inntrykket formene og overflatene gjør.

Fløysvik er kunstneren som på denne utstillingen gjør mest bruk av ellipsen, ikke bare som motiv, men også som form på lerretet. Malerier av enkle maskiner eller mekanismer fører tankene til 70talls science fiction, og fungerer estetisk, men gir meg ikke noe dypere inntrykk.

Friestads geometriske figurer i hvite toner er den delen av utstillingen som gir meg minst inntrykk. Personlig får jeg ikke tak i substansen i disse bildene, med unntak av en triptych med en engelaktig figur som går igjen på ulikt vis.

Martinussens malerier gjorde sterkest inntrykk. Kombinasjonen av nøye plassert fargefelt og sirkelformer fører til at jeg suges inn i bildets landskap. Fargekombinasjonene og komposisjonen som i utgangspunktet virker som tilfeldige malingflekker og prikker, blir til et tredimensjonalt bilde med spor av urbane landskap, fjellandskap eller trolske skoger.

Stormoens skulpturer skal binde utstillingen sammen, men fungerer egentlig godt på egen hånd. De store skulpturene i midten er ruvende, og utgjør et landskap hver for seg. De har god plass rundt seg, og kommer derfor til sin rett. Gjemt bak de andre kunstnerne er det også noen imponerende verk med vakre organiske former utført i blankpolert sort stein.