12 September 2015

Eilif Pettersen: Jæren - et høyst eiendommelig kystland

Jæren - et høyst eiendommelig kystland
Eilif Pettersen
6.6.-30.8.15
Hå gamle prestegard
Drawings, paintings and biography of Eilif Pettersen at Jæren

Eilif Pettersen: Jæren - et høyst eiendommelig kystland

Eilif Pettersen: Jæren - et høyst eiendommelig kystland

Eilif Pettersen: Jæren - et høyst eiendommelig kystland

Eilif Pettersen: Jæren - et høyst eiendommelig kystland

Eilif Pettersen: Jæren - et høyst eiendommelig kystland

Eilif Pettersen: Jæren - et høyst eiendommelig kystland