03 May 2015

Karen Klim: Øyeblikkets stillhet

Øyeblikkets stillhet
Karen Klim
Hå gamle prestegard
28.3.-31.5.15
Glass

Karen Klim: Øyeblikkets stillhet